Бишкек шаарындагы А. КАНИМЕТОВ атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия - интернаты

Кружки и секции

Бишкек шаарындагы А. Каниметов атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия – интернатынын сабактан тышкаркы ийримдери:

1. Комуз ийриминин жетекчиси: Дүйшөналиева Ш.

Кружки и секции