А. КАНИМЕТОВ атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия - интернаты

Сотрудники

Байматов Нуркалый Байматович ДИРЕКТОР
Дөөлөтбаева Нуржан Өзгөрүшовна Тарбия иштери боюнча директордун орун басары