Бишкек шаарындагы А. КАНИМЕТОВ атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия - интернаты

Сотрудники

Матканова Нургуль Сыдыкбековна ДИРЕКТОР
Майтыкова Шайыр Кайбылдаевна Адам жана коом предметинин мугалими
Мусаева Жеңишкүл Кусейиновна Методист
Дөөлөтбаева Нуржан Өзгөрүшовна Тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Шабданбекова Тамара Маратовна Орус тили жана адабияты предметинин мугалими
Акматалиева Элмира Букарбековна Соцпедагог
Турусбеков Сыдык Эмилович Тарбиячы
Каныбек уулу Кубаныч Уюштуруу иштеринин жетекчиси
Кенжеева Элмира Жусубековна Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Эгембердиева Таалайбү Тууганбаевна Профсоюз комитетинин торайымы
Абзиева Айгүл Бейшенбаевна Биология предметинин мугалими
Ырысбекова Жаңылай Ырысбековна Кытай тили предметинин мугалими
1 / 41234