А. КАНИМЕТОВ атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия - интернаты

Ийримдер жана секциялар

Бишкек шаарындагы А. Каниметов атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия – интернатынын сабактан тышкаркы ийримдери:

1. Комуз ийриминин жетекчиси: Дүйшөналиева Ш.

Ийримдер жана секциялар    Ийримдер жана секциялар  Ийримдер жана секциялар

2. Волейбол ийриминин жетекчиси: Жусубакунов М. Ж.

Ийримдер жана секциялар       Ийримдер жана секциялар    Ийримдер жана секциялар

3. ИЗО-сүрөт ийриминин жетекчиси: Дөөлөтбаева Н.

Ийримдер жана секциялар       Ийримдер жана секциялар

 

4. Тогуз коргоол ийриминин жетекчиси: Кенжеева Э.

5. Шахмат ийриминин жетекчиси: Адамалиев Б.

6. Грек – рим күрөш ийриминин жетекчиси: Эгеев Р.

7. Хор – вокал ийриминин жетекчиси: Өмүралиев Ж.

8. ЮДМ-ийриминин жетекчиси: Эшматов А.

9. Фольклор ийриминин жетекчиси: Нышанбаев К.

10. Ордо ийриминин жетекчиси: Молдалиев Р.