Бишкек шаарындагы А. КАНИМЕТОВ атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия - интернаты

Ийримдер жана секциялар

Сабактан тышкаркы ийримдер:

1. Комуз ийрими;

Ийримдер жана секциялар    Ийримдер жана секциялар  Ийримдер жана секциялар

2. Волейбол ийрими;

Ийримдер жана секциялар       Ийримдер жана секциялар    Ийримдер жана секциялар

3. ИЗО-сүрөт ийрими;

Ийримдер жана секциялар       Ийримдер жана секциялар

 

4. Тогуз коргоол ийриминин жетекчиси: Кенжеева Э.

5. Шахмат ийриминин жетекчиси: Адамалиев Б.

6. Грек – рим күрөш ийрими

7. Хор – вокал ийриминин жетекчиси: Өмүралиев Ж.

8. ЮДМ-ийриминин жетекчиси: Эшматов А.

9. Фольклор ийриминин жетекчиси: Нышанбаев К.

10. Ордо ийриминин жетекчиси: Молдалиев Р.