А. КАНИМЕТОВ атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия - интернаты

9-класс