А. КАНИМЕТОВ атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия - интернаты

Аралыктан окутуу (видео сабактар, презентациялар)