Общеобразовательная гимназия-интернат №1 имени А. Каниметова (ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕЙДИТЕ НА ВЕРСИЮ ПО КЫРГЫЗКИ. КЫРГЫЗ ТИЛИН ТАНДАҢЫЗ)

Обязанности администрации

Администрациянын милдеттери:

Администрация милдеттүү:

  1. Жалпы педагогдордун жана башка жумушчулардын өз кесиби менен иштөөгө, жумуш ордун бекитип берүүгө, өз убагында сабактардын жүгүртмөсү жана графиги менен тааныштырууга;
  2. Ден соолугу жана эмгектин коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылуу жана жайларды жакшы абалда: жылытуу, жарык берүү, желдетүү жана башка жабдууларды зарыл болгон иш материалдардын болушу менен камсыздоо;
  3. Билим сапатын текшерүүнүн негизинде сабактарга катышуу жана анализ берүү, административдик контролдук иштерди алуу, окуу пландарга,  календарлык пландарга, сабактардын жүгүртмөсүнө, мамлекеттик окуу планынын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү.
  4.  Жумушчулардын жана окуучулардын техникалык коопсуздугун, өрт коопсуздугун, санитардык-гигиеналык коопсуздук талаптарын жана көрсөтмөлөрүн билүүсүн,аткаруусун контролдоо.
  5. Окуучуларга берилүүчү тамакты  көзөмөлдөө.

Дежур мугалимдин милдеттери:

  1. Дежур мугалим сабак башталганга чейин 30 минута эрте келиш керек.Түн ичиндеги кароолчудан мектептин маалыматын алат. Эгерде мектепте кандайдыр бир кырдаал болсо, мектеп директоруна жана анын орун басарына билдирүү;
  2. Класстык журналдарды, кабинеттин ачык экендигин көзөмөлдөө;
  3. Дежур толтурган журналды текшерип, окуучулардын сабакка кечигүүсүн, келбегендиги жөнүндө мектеп администрациясына билдирүү;
  4. Сырттан келген адамдарды жана ата-энелерди тийешелүү адамдар менен жолуктуруу;